รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
หมู่ 8   ตำบลหว้านใหญ่  อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150
เบอร์แฟกส์ 0-4269-9062


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :