ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารดอกหว้านริมโขง 2565 : อบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหว้านใหญ่ เพื่อทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย เพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด (อ่าน 123) 12 ก.ย. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง 2565 : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 124) 12 ก.ย. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง 2565 : มอบเหรียญรางวัลแก่นักเรียนเรือพาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 (อ่าน 127) 12 ก.ย. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง 2565 : โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาได้รับเกียรติคุณเป็นองค์กร คุณธรรมต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 126) 12 ก.ย. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง 2565 : เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 ปี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมมโนภิรมย์ (อ่าน 128) 12 ก.ย. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง 2565 : การศึกษาร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอหว้านใหญ่ (อ่าน 119) 12 ก.ย. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง 182565 : พิธีส่งตัวนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2565 จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง (อ่าน 119) 12 ก.ย. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง 17/2565 : การอบรมโครงการ "ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน" (อ่าน 115) 12 ก.ย. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง 16/2565 : คณะครูและบุคลกรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนกวงฮั้วศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีน จังหวัดระยอง (อ่าน 118) 12 ก.ย. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง 15/2565 : นิเทศติดตามการจัดการเรียน การสอนตามปฏิทินวิชาการ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ (อ่าน 120) 12 ก.ย. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง 14/2565 : การอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน จากอัยการจังหวัด แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดมุกดาหาร (อ่าน 73) 12 ก.ย. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง 13/2565 : กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 75) 12 ก.ย. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565 (อ่าน 166) 07 ก.ค. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง : การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 186) 07 ก.ค. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง : การเข้าค่าย อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 182) 07 ก.ค. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 181) 07 ก.ค. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง : สถิติการศึกษาต่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (อ่าน 510) 23 ก.พ. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง: ตรวจ ATK ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ ทุกคน ตัวแทนในแต่ละระดับชั้น รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้า (อ่าน 528) 23 ก.พ. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง: มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนและอยากจนพิเศษ (อ่าน 520) 23 ก.พ. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง : การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ “พญาแลเกมส์” (อ่าน 408) 10 ก.พ. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง : การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 419) 10 ก.พ. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง : กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas) (อ่าน 338) 29 ธ.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : การแข่งขันกีฬาเรือพายของทีมเรือพายโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา (อ่าน 312) 29 ธ.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางไปแข่งขันกีฬาเรือพายทุกท่าน ณ ศูนย์กีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดระยอง (อ่าน 293) 29 ธ.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน (อ่าน 321) 30 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถารศึกษา (อ่าน 426) 30 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้ารริมโขง : การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 314) 30 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : นักเรียนโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม ๒ (อ่าน 321) 29 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : การแข่งขันเรือพาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 (อ่าน 321) 16 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกำหนดข้อตกลงในการพัฒนา PA (อ่าน 304) 09 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนหว้านใหญ่วิทยา โดย คุณพิพัฒน์ ตรีระพงศ์ และคุณสมชาย กสิกิจวรกุล (อ่าน 304) 09 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : นิเทศติดตาม การประเมินผลการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 288) 08 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกำหนดข้อตกลงในการพัฒนา PA (อ่าน 269) 01 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ให้นักเรียน 12-18 ปี (อ่าน 261) 26 ต.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : ทีมวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ITA สพม. มุกดาหาร (อ่าน 217) 19 ต.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนและอยากจนพิเศษ (อ่าน 230) 19 ต.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : Thai PBS Sport ทำสกรุ๊ปข่าวกีฬา (อ่าน 221) 15 ต.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 245) 29 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ (อ่าน 252) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :เตรียมความพร้อมก่อนเปิด การเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 225) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 302) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :การฉีดวัคซีนเข็มแรก ซิโนแวค ณ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ (อ่าน 194) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 198) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :ต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักศึกษาสังเกตการสอน (อ่าน 219) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :ฉีดวัคซีนเข็มสอง ซิโนแวค ณ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ (อ่าน 217) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :จ่ายเงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท แก่ผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 213) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของสถานศึกษา (อ่าน 253) 07 เม.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 226) 07 เม.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 234) 07 เม.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (อ่าน 224) 07 เม.ย. 64