ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารดอกหว้านริมโขง : สถิติการศึกษาต่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (อ่าน 339) 23 ก.พ. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง: ตรวจ ATK ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ ทุกคน ตัวแทนในแต่ละระดับชั้น รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้า (อ่าน 348) 23 ก.พ. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง: มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนและอยากจนพิเศษ (อ่าน 340) 23 ก.พ. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง : การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ “พญาแลเกมส์” (อ่าน 238) 10 ก.พ. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง : การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 244) 10 ก.พ. 65
วารสารดอกหว้านริมโขง : กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas) (อ่าน 154) 29 ธ.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : การแข่งขันกีฬาเรือพายของทีมเรือพายโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา (อ่าน 159) 29 ธ.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางไปแข่งขันกีฬาเรือพายทุกท่าน ณ ศูนย์กีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดระยอง (อ่าน 149) 29 ธ.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน (อ่าน 165) 30 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถารศึกษา (อ่าน 218) 30 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้ารริมโขง : การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 173) 30 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : นักเรียนโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม ๒ (อ่าน 173) 29 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : การแข่งขันเรือพาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 (อ่าน 170) 16 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกำหนดข้อตกลงในการพัฒนา PA (อ่าน 150) 09 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนหว้านใหญ่วิทยา โดย คุณพิพัฒน์ ตรีระพงศ์ และคุณสมชาย กสิกิจวรกุล (อ่าน 163) 09 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : นิเทศติดตาม การประเมินผลการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 154) 08 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกำหนดข้อตกลงในการพัฒนา PA (อ่าน 138) 01 พ.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ให้นักเรียน 12-18 ปี (อ่าน 129) 26 ต.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : ทีมวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ITA สพม. มุกดาหาร (อ่าน 109) 19 ต.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนและอยากจนพิเศษ (อ่าน 109) 19 ต.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : Thai PBS Sport ทำสกรุ๊ปข่าวกีฬา (อ่าน 105) 15 ต.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 123) 29 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ (อ่าน 132) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :เตรียมความพร้อมก่อนเปิด การเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 106) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง : การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 142) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :การฉีดวัคซีนเข็มแรก ซิโนแวค ณ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ (อ่าน 87) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 99) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :ต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักศึกษาสังเกตการสอน (อ่าน 96) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :ฉีดวัคซีนเข็มสอง ซิโนแวค ณ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ (อ่าน 99) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :จ่ายเงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท แก่ผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 94) 28 ก.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของสถานศึกษา (อ่าน 130) 07 เม.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 107) 07 เม.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 113) 07 เม.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (อ่าน 105) 07 เม.ย. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (อ่าน 123) 24 มี.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 134) 24 มี.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 124) 24 มี.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี แบบไม่ค้างคืน (Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 136) 24 มี.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 132) 24 มี.ค. 64
วารสารดอกหว้านริมโขง :งานเดินแบบผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง ในงานกาชาดและงานของดีมุกดาหาร (อ่าน 115) 14 มี.ค. 64