ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารดอกหว้านริมโขง 2565 : อบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหว้านใหญ่ เพื่อทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย เพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,09:24   อ่าน 376 ครั้ง